POST INDEX

પ્રાથમિક શાળા ચૌલાદના બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે.

3/16/15


શાળા આરોગ્ય તપાસણી  કાર્યક્રમ 


બાળકોની ચકાસણી કરતા ડોકટર શ્રી
શાળા આરોગ્ય તપાસણી પુર્ણાહુતી કાર્યક્રમ 
સ્વાગત ગીત કરતી શાળાની બાળાઓ બાળગીત રજૂ કરતા શાળાના બાળકો 


આરોગ્ય ભવાઈ કરતા શાળાના બાળકો